Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte söndagen den 14 mars 2021 kl 19.00 i över Internet med länk utskickad i epost eller brev.
Verksamhetsberättelse för 2020 bifogas denna kallelse. 

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
 10. Redovisning av pågående projekt (bryggor och asfaltering)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Övriga ärenden

När: Söndag den 14 mars 2021, kl 19.00
Plats: Internet med länk utskickad i epost eller brev (har du inte fått länken, kontakta då ordförande så skickas den ut till dig efter kontroll att du är medlem).

Välkomna!
Styrelsen


Vi kommer att finnas tillgängliga från 18:30 i mötesrummet. Själva mötet startar 19:00, så det ger er 30 minuter att kontrollera att anslutningen fungerar och hälsa på de andra deltagarna. Det går alltid att komma in i mötet, säkerställa att allt fungerar och sedan slå av mikrofon och kamera, för att hämta kaffe, te eller vad man nu vill ha med sig under mötet.


Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.