Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte söndagen den 14 mars 2021 kl 19.00 i över Internet med länk utskickad i epost eller brev.
Verksamhetsberättelse för 2020 bifogas denna kallelse. 

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
 10. Redovisning av pågående projekt (bryggor och asfaltering)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Övriga ärenden

När: Söndag den 14 mars 2021, kl 19.00
Plats: Internet med länk utskickad i epost eller brev (har du inte fått länken, kontakta då ordförande så skickas den ut till dig efter kontroll att du är medlem).

Välkomna!
Styrelsen


Vi kommer att finnas tillgängliga från 18:30 i mötesrummet. Själva mötet startar 19:00, så det ger er 30 minuter att kontrollera att anslutningen fungerar och hälsa på de andra deltagarna. Det går alltid att komma in i mötet, säkerställa att allt fungerar och sedan slå av mikrofon och kamera, för att hämta kaffe, te eller vad man nu vill ha med sig under mötet.


Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Hamnens är nu stängd för säsongen 2020!

Vi var cirka 50 personer som slöt upp på lördagen för att se till att hamnen blir iordning för vintern. El och vatten kopplades bort på bryggorna och landgångarna lades på innersta bryggdelen, samt denna ankrades ut omlott på mellersta bryggdelen. Allt enligt rutin från tidigare år. Brygga 5 lät vi vara öppen ytterligare några veckor (mer om det nedan).

Det hans även med att röja sly längs kanten mot land och också delvis ute på pirarna. Till det så sattes skyltar iordning för vår parkering på de nyanskaffade stolparna och betonggrisarna.

Lördagen bjöd på vackert väder så vi kunde fika och grilla korv i höstsolen. Det var några trevliga timmar med bra resultat och social (distanserad) tillvaro. Nedan ser vi några bilder tagna från dagen.

Brygga 5 är öppen ett par vekor till så att ni som vill ha i båten ett tag till har någonstans att lägga till. Plats är fritt så ni får ta den som är ledig och passar er. Ni som använder er av bryggan får också tillsammans med hamnfogden Björn se till att den stängs för vintern. Anmäl dig till honom på hans epost bjoern.lundqvist@gmail.com.

Samling inför dagens arbete
Stängning av brygga 4
Röjning och ihopsamling av sly vid brygga 3
Stängning av brygga 1
Röjning av sly på norra piren
Har man stakat ut med byggan och knutit fast den, då får man vackert vänta på att bli upphämtad med båt
Iordningställande av eld för grillning
”Gamle” hamnfogden har varit med tidigare vid öppnande och stängning
Förhoppningsvis mer ordning och reda på bilparkeringen genom uppsatta skyltar
Fika och korv efter utfört arbete
Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Hamnens stängning och arbetsdag

Nu är det dags för att stänga hamnen för säsongen 2020. Allt enligt schemat. Vi träffas som vanligt och gör de åtgärders som säkerställer att inget fryser eller går sönder under vintern, samt ser till att det ser snyggt och prydligt ut på området.

Tidpunkt

Lördag 10/10, kl 10:00 till ~12:00.

Det vi ska göra är enligt normala schemat och lite andra saker. Huvudsakligen är det:

 • Lossa vatten och el från varje brygga.
 • Lägga ut alla landgången på respektive innersta bryggdelen.
 • Ankra ut alla innersta bryggdelar och lägga om lott på resten av respektive brygga.
 • Ankra ut nya sjösättningsbryggan.
 • Städa ur vaktstugan och toaletten.
 • Röja sly längs stranden och pirarna.

Vi kommer att ordna med fika som vi delar ut, likt vi gjorde i våras, för att minimera spridning av känt virus.

Boka in tiden och så syns vi i hamnen klockan 10:00 på lördag den 10 oktober.

Extra öppen brygga?

Vi gör som vi gjort några år tidigare, att om det är så att ni är några som fortsatt vill ha båten i och önskar att en brygga är öppen lite längre, så hör ni av er till hamnfogden Björn Lundqvist. Vill ni det så får ni också medverka för stängning av den bryggan.

Vi väljer brygga 5 i år, Brygga 2, 3 och 4 ska lagas under oktober månad så det kan inte ligga några båtar där.

Har vi inte på lördag fått in några som tillsammans med Björn stänger bryggan senare, så stänger vi alla bryggorna samtidigt.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Sjösättning av bryggan vid sjösättningsrampen

Några duktiga medlemmar har satt ihop bryggan som ska ligga bredvid sjösättningsrampen och du är det dags för att sjösätta den, samt förankra den och klä den med plankorna ovantill.

Det behövs minst 6-8 personer för detta arbete så du behövs. Arbetet leds av vår kassör Kjell Rask och kommer att ske torsdag 20 augusti (imorgon i skrivande stund), klockan 18:00. Räkna med två timmar, desto fler närvarande desto lättare går arbetet.

Skriv ett kort meddelande till matts.rehnstrom@gmail.com så vet att vi får ihop en arbetsgrupp, tack.

Tid: Torsdag 20 augusti, klockan 18:00-20:00.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Lämnande vagnar på parkeringen

Vi vill påpeka att det inte är tillåtet att lämna båtvagnar i hamnen på bilparkeringen. Vill båtägare lämna sin båtvagn efter sjösättning så behöver man hyra en uppläggnings-/uppställningsplats för båtvagnen. Kontakta i så fall vår kassör för att få tilldelning av plats.

Det står nu ett flertal olika vagnar lämnande på parkeringen. Är det din vagn, transportera då omedelbart bort den från området alternativt hyr en uppställningsplats där du kan sätta vagnen.

Om det inte är din vagn, men du känner den som äger dem; vänligen meddela personen i fråga om att vidta ovan åtgärd så att vagnarna kommer från bilparkeringen.

Felparkerade vagnar
Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Vattnet är på för brygga 1, 2, 3 och S hamnplan

Vattnet är nu fixat så att det fungerar på bryggorna 1, 2, 3 och S hamnplanen. Det var en kulventil vid brygga 3 som frusit sönder och som nu är bytt enligt hamnfogdens försorg. Tack till Björn och Jan-Erik för att ordna detta.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Vattnet avstängt på brygga 1, 2, 3 och S hamnplanen

Tyvärr är det så att vattnet är avstängt pågrund av läckage. Det är kulventiler som frusit sönder och vi hade några som vi kunde byta under arbetsdagen. Vi väntar nu på möjlighet att köpa in och byta de övriga som är trasiga. Återkommer med besked snarast det är klart.

Hoppas på er förståelse för strulet.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Hamnen är öppen för säsongen

I vackert väder samlades medlemmar för att öppna hamnen för året. I dessa tider med coronavirus så samlades man i brygglag samt höll avståndet mellan sig för att minimera smittspridning. Det visade sig gå bra och vi fick allt gjort som stod på listan.

Alla bryggor öppnade upp, dock några (1, 2 och 3) utan vatten. Detta på grund av att det var flera sönderfrusna kulventiler och kranar. De som fanns i förrådet tog slut och vi väntar på inköp och montering av fler.

Brygga fem är ny för säsongen och styrelsen tackar alla som ställt upp tidigare med att ta bort de gamla bommarna, ta emot den nya bryggan och att under städdagen flytta kättingar och sätta tillbaka bommar, samt spika trall med mera. Det gjorde att den nya bryggan blev klar för användning. Elen är en utestående fråga dock på grund av korroderad eldosa, vilket hoppas lösas under veckan.

Väl mött i hamnen under säsongen. Vi hoppas på en solig och varm båtsommar, med lagom med regn så att grönskan grönskar. 🙂

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Ännu ett nytt datum för hamnens öppnande

På grund av isläget som är något annorlunda detta år, så behöver vi flytta på hamnens öppnande och vår städdag. Det är inte möjligt att genomföra detta som planerat i morgon, torsdag.

Efter besiktning i dag på morgonen (se bilder på webben) så kan vi bara konstatera att det inte lär gå att ha någon hamnöppning denna vecka överhuvudtaget. Vi har därför fattat beslut om att flytta hamnens öppnande till nästa helg. Dock så kommer vi att göra en ansatts på söndag att kunna ta bort bommarna på ena sidan av brygga 5.

Ny brygga 5

Nästa vecka på tisdag (26 maj) kommer den nya brygg 5. Vi hoppas att det ska vara så pass isfritt så att den kan läggas ut direkt i vattnet, bredvid den befintliga bryggan. För att det ska vara möjligt så tänker vi oss att på söndag 24 maj samlas vi för att ta bort bommarna på den ena sidan av den befintliga bryggan. Då kan den nya bryggan läggas långsides med den gamla.

För detta arbete behöver vi ett gäng med arbetsvilliga medlemmar. Vi tar emot anmälning till detta och du anmäler dig till vår hamnfogde Björn på mailadress bjoern.lundqvist@gmail.com. Arbetet leds av Björn och Kjell, vår kassör.

Tid: Söndag 24 maj, kl 16:00.

Hamnens öppnande

Hamnens öppnande kommer vi att lägga nästkommande helg på lördagen. Då gör vi alla de åtgärder som vi brukar göra med bryggorna och städar hamnplanen och stugan. Beroende på resultatet av arbetet med brygga 5 kommer detta också vara en punkt på agendan.

Ny tid: Lördag 30 maj, kl 10:00

Extra medlemsmöte

Då vi flyttar hamnens öppnande så flyttar vi också det extra medlemsmötet.

Ny tid: Lördag 30 maj, kl 09:30.

Väl mött till vårt arbete i hamnen.

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar

Nytt datum för Extra medlemsmöte + Hamnens öppnande

Pågrund av isläget i hamnen så behöver vi skjuta på tidpunkten för hamnens öppnande, och då skjuter vi också det extra medlemsmöte som var tänkt i samband med att vi träffas i hamnen.

Ny tid för extra medlemsmöte är Torsdag 21 maj, klockan 09:30.

Ny tid för hamnens öppnande är Torsdag 21 maj, klockan 10:00.

Väl mött i hamnen,
Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar