Vårbrev 2022

Hamnvänner!

Tro det eller ej. Sommaren närmar sig sakta men säkert. Förutom allt annat vårpyssel så börjar vara dags att ta itu med båt och hamnbestyr. Vi får räkna med att årets sommar blir minst lika fin som fjolårets.

Föreningsstämman

Årets föreningsstämma blev en lite mer utdragen historia än normalt. Huvuddelen av ärendena klarades av under den ordinarie stämmomötet. Mötet ajournerades på grund av att ingen kandidat till ordförandeposten stod att uppbringa och dessutom saknades det förslag på två valberedare. Mötet återupptogs ungefär en månad senare då resterande val kunde klaras av.

Tack för allt: I detta sammanhang är det högst lämpligt att tacka avgående ordförande Matts Rehnström för mångåriga engagerade insatser för Bergnäsets Hamnförening.  

Vidare i texten: Föreningsstämmans båda sammankomster genomfördes i BAIK-lokalen och lockade i första delen 9 medlemmar och andra delen 11 medlemmar, i båda fall styrelseledamöter inräknade. En ganska blygsam skara kan man tycka. Men tapper.

Förutom de vanliga årsmötespunkterna så budgeterades medel för löpande rep- och underhåll och för upprustning av vägen inom hamnområdet samt belysning. Föreningen har sökt bygdemedel för ytterligare åtgärder. Om detta går i lås kan det bli fråga om att byta ut ytterligare en brygga mm.

Vi bifogar dokumenten från stämman i samma brev som detta vårbrev.

Protokoll från möte 1 och protokoll från möte 2.

Projekt i hamnen

Utvecklingen av hamnen går vidare. Inledningsvis så har Luleå kommun tagit på sig att rusta upp vägen ned till hamnen samt att stå för nya belysningar efter vägen inom hamnen. Vägbygget kommer att genomföras i månadsskiftet september/oktober. Information om föreningens vägprojekt inom hamnområdet kommer senare. Om föreningens ansökan om bygdemedel beviljas kan ytterligare projekt komma att tillkomma.

En del akuta åtgärder kommer att vidtas under städdagen. Senare ska bl a skyddsplåtar monteras på alla bryggor, betongfundament till sjösättningsbryggan och målning av stugan utföras.  

Några frågor att uppmärksamma inför årets säsong

 • Ordningen på uppläggningsplatserna

Ordningen på uppläggningsplatserna överensstämmer inte till alla delar med de regler som är beslutade.  Styrelsen kommer att återkomma i denna fråga.

 • Vakt

Här finns det anledning att erinra om att det självklart att vaktpassen avslutas på utsatt tid och inte samband med solens uppgång. Ansvaret gäller hela natten. Det kan vara av värde att tänka på särskilt om lejer bort vakttjänsten.

 • Bilparkeringsplatserna

Nu finns det tydliga skyltar. Nu blir nog ordningen ännu bättre.

Städdagen

Städdagen och hamnens öppnande blir

lördag 21 maj, kl. 10:00 ~13:00.

Som vanligt ska vi förankra bryggorna till land, städa i hamnen, stugan och toaletten. Därtill ska vi: Utöver detta så ska bl a följande åtgärder vidtas.

 • ny inmätning och justering av bryggplatser samt flytt av bommar på brygga 1 genomföras
 • förankringarna på brygga 5 ska åtgärdas
 • rör till flottörerna ska bytas på en del platser
 • montering av ytterligare bommar ska göras på brygga 4
 • målning av dasset ska utföras

Bryggansvariga för 2022 är:
Brygga 1 – Peter Eriksson
Brygga 2 – Per Roslund
Brygga 3 – André Öberg
Brygga 4 – Pontus Johansson
Brygga 5 – Lars Södermark

Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er till ovan bryggansvarige, så kan ni tillsammans sköta om er brygga.

Väl mött i hamnen!

Rampen

Vi har använt bom för sjösättningsrampen under tio somrar. Det fungerar i stort bra. Dock lämnas bommen många gånger öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen sjösättning pågår, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem.

Den som har bryggplats får naturligtvis använda rampen som vanligt. Övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra det, efter att ha blivit rampmedlem i föreningen. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong, vilket kan betalas via Swish till nr 1232014678.

Kod till låset för sommaren 2022 står på er faktura. Håll koden för er själva är ni snälla.

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner som vanligt om vakten i hamnen. Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Föreningen har en lista på personer brukar nyttjas. Tänk på att det alltid är du som medlem som är ansvarig för din vaktnatt oavsett du utför den själv, sätter någon familjemedlem i ditt ställe eller hyr in någon att vakta i ditt ställe.

Har ni som medlem någon ungdom som gärna vill vara med på listan över vakter att nyttja, så hör av er till ordförande. Minimiålder är 15 år och ett personligt möte i hamnen med den som önskar ta plats på listan krävs.

Lista på vakter att nyttja finner du HÄR.
Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in.
Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt i kassan på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan (ej att sammanblanda med pizza-restaurangens brevlåda), alternativt i kassan när de har öppet.

Vaktlistan för 2022 ser du HÄR.

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren. Hälsar styrelsen genom

Alf Grafström
Ordförande

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vårbrev 2022

Kallelse till föreningsstämma 2022

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte onsdag den 23 mars 2022 kl 19.00 i BAIK:s lokaler på Bergnäset.

Verksamhetsberättelse för 2021 bifogas denna kallelse.

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 10. Redovisning av pågående projekt (bryggor och asfaltering)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Övriga ärenden

När: Onsdag den 23 mars 2022, kl 19.00.
Plats: BAIK:s klubblokal.

Välkomna!
Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till föreningsstämma 2022

Hamnens stängning

Hej!

Nu är det dags att stänga hamnen för denna säsong. Det gör vi på lördag den 9 oktober klockan 10:00

Vi träffas i hamnen och gör iordning bryggor, vaktstugan, med mer för vintern.

Som vanligt så lossar vi innersta bryggdelen från land och lägger om lot på den yttre delen av bryggan. Vi kopplar också bort vatten och el. Vaktstugan och toaletten rengörs och vinterställs.

Utöver det vanliga så ska vi hjälpas åt med att sträcka upp brygga 5, vilket har vid hård nordanvind tryckt in mot land. Vi ska också röja sly längs stranden mot hamnen.

Som vanligt så ordnar vi fika och korv, samt ser fram emot vackert väder så att vi kan ha en riktigt bra dag. Vi brukar hålla på i två till tre timmar, så blocka av det i din kalender och så syns vi klockan 10, lördag 9 oktober.


Varmt välkommen,
Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Hamnens stängning

Justerad vaktlista då datum tidigare saknades

För dig som har vakt från den 20 september behöver kolla igen i vaktlistan. Den har uppdaterats då det visade sig att just den 20 september missats i den första versionen av vaktlistan. Kolla HÄR så ser du den aktuella vaktlistan.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Justerad vaktlista då datum tidigare saknades

Hamnen är öppen

Vissa år så är hamnens öppnande på en fantastisk fin vårdag, och andra år så är det kallt och blåsigt. Detta år gick nog till historien som den kallaste öppningsdagen av de alla. En plusgrad och snö på morgonen.

Trots det så infann sig nästan lika många glada medlemmar som vanligt. Mycket roligt att se. På grund av corona pandemin så delades medlemmarna in i grupperingar så att det inte skulle bli för stora grupper.

Förutom det som brukar göras när hamnen öppnas, så var det extra arbete med den nya brygga 4. Brygglaget var förstärk från de andra bryggorna för att se till att den nya bryggan kom på plats och att bommarna flyttades från den gamla bryggan till den nya. Allt hans inte göras på lördagen för öppnandes utan brygglaget träffades veckan efter för att göra klart.

Iordningställande av brygga 4
Brygga 2 görs iordning
Brygga 3 iordningställs

Vi hann som vanligt med gott fika och grillad korv, vilket intogs i omgångar.

Korv och fika

Vi hoppas nu på en fin båtsommar.

Glad välklädd medlem 🙂

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Hamnen är öppen

Vårbrev 2021

HÄR kan du läsa vårbrevet för säsongen 2021

Vårbrev 2021

Hamnvänner!

Efter en fortsatt annorlunda höst, vinter och vår så närmar sig en ny sommarsäsong i hamnen. Vi kan väl hoppas att sommaren blir bra och att vi på ett säkert sätt kan njuta av båtfärder ut i vår fina skärgård.

Föreningsstämman

Föreningsstämman avlöpte som vanligt bra och även i år körde vi den online. Antal medverkande var i omfånget som brukligt; 13 inklusive styrelsen. Som vanligt är det för få tycker vi i styrelsen och önskar mer engagemang i detta forum.

Det som stod på agendan i år var förutom de vanliga punkterna också beslut att investera i en ny brygga 4. Den är beställd och kommer i mitten av maj, innan hamnens öppnande.

Vi beslutade också att avsätta pengar detta år för att kunna göra om vägen ner till hamnen och också vägen inom hamnområdet. Detaljerna kring detta kommer att arbetas fram under året.

Vi bifogar dokumenten från stämman i samma brev som detta vårbrev.

Projekt i hamnen – Ny brygga 4

Utvecklingen av hamnen går vidare. Vi har lagt några av förslagen som tidigare diskuterats åt sidan till förmån för att anskaffa nya och renovera bryggor.

Som nämnt ovan har vi beställt en ny brygga 4. Detta då höstens besiktning visade att bryggan är i dåligt skick. Vi övervägde renovering men såg att bryggan var i sådant skick att det var bäst att anskaffa en ny. Detta fastslogs på föreningsstämman.

Det kommer att behövas extra arbetshjälp under maj månad för att få iordning bryggan. Vi kommer att behöva samla ihop arbetslag som tar bort bommarna på ena sidan av gamla brygga 4, för att där kunna ankra upp den nya. Sen kommer vi att på hamnens öppnande jobba, likt vi gjorde förra året, med att lossa förankringar och flytta över dem till den nya bryggan, samt sätta fast bommarna.

Vi använder samma tillvägagångssätt som förra året då vi tyckte att det arbetet gick riktigt bra. Om det är så att bryggan inte hinner bli klar på dagen för hamnens öppnande så får vi vara beredd på att brygga 4 öppnas något senare. Ni som har båtplats där och önskar sjösätta tidigare får höra av er på hamnens öppnande så noterar vi önskan om att låna annan plats.

Vill du anmäla dig till extra arbete som behöver göras kring bryggan? Gör då det genom att anmäla dig till hamnfogden Björn på mailadress; bjoern.lundqvist@gmail.com.

Bilparkering

I vår kommer vi att få ytterligare tydlig uppmärkning av parkeringsplatserna för bilar. Detta då det trots tidigare skyltning inte helt var tydligt vad som gällde. Lösa vagnar lämnandes på bilparkeringen och bilar med och utan släp stod på felaktiga platser. Var vänlig och se till att ni ställer er på plats mellan de P-märkta stolparna och informera gärna andra som inte verkar ha förstått vad som gäller.

Ekonomin och investeringar

Ekonomin i föreningen ser bra ut. Efter att vi hållit igen på utläggen under ett par år så har ekonomin återigen stärkts och trots anskaffande av ny brygga så är vi trygga i vår ekonomi.

Städdagen

Vi står också inom kort inför städdag och hamnens öppnande vilket i år blir

lördag 22 maj, kl. 10:00 ~13:00.

Det bli en vecka senare i år än den nedan angivet i schemat. Detta då vi väntar mottagande av den nya brygga 4 under veckan och vi ser att vi iordningställer den under städdagens/hamnens öppnande.

Som vanligt ska vi förankra bryggorna till land, städa i hamnen, stugan och toaletten. Därtill ska vi som en extrapunkt i år, ordna med brygga 4. Detta då vi, som ovan beskrivet, ska byta ut bryggan.

Bryggansvariga för 2021 är:

Brygga 1 – Peter Eriksson Brygga 2 – Per Roslund

Brygga 3 – André Öberg Brygga 4 – Pontus Johansson

Brygga 5 – Lars Södermark

Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er till ovan bryggansvarige, så kan ni tillsammans sköta om er brygga.

Under rådande omständigheter med coronavirusets framfart så uppmanar vi alla att säkerställa att man håller avstånd mellan varandra, även fast man arbetar tillsammans med olika aktiviteter kring hamnens öppnande. Känner ni er det minsta sjuk så stannar ni hemma.

De som är riskgrupper och inte blivit vaccinerade vill vi stannar hemma för er säkerhets skull. Vi ser fram emot att se er i hamnen till sommaren och i skärgården, men inte nu på städdagen.

Tidpunkter i hamnen

Agendan för hamnen är som föregående år.

Rampen

Vi har nu kört med bom för sjösättningsrampen under nio somrar. Det fungerar i stort bra, dock är det så att bommen många gånger står öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen håller på i närheten med t ex sjösättning, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem. Håll koden för er själva är ni snälla.

De som är medlemmar får naturligtvis använda rampen som vanligt. De övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra så, efter att ha blivit medlem i föreningen, så kallat rampmedlemskap. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong, vilket kan betalas via Swish.

Kod till låset för sommaren 2021 står på er faktura.

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner även som vanligt om vakten i hamnen. Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Vi i styrelsen har en lista på ”kvalitetssäkrade” personer. Tänk på att det alltid är du som medlem som är ansvarig för din vaktnatt oavsett du utför den själv eller hyr in någon att går vakt i ditt ställe.

Rekommenderade vakter finner du HÄR.

Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in.

Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt i kassan på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan (ej att sammanblanda med pizza-restaurangens brevlåda), alternativt i kassan när de har öppet.

Vaktlistan för 2021 ser du HÄR.

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren. Hälsar styrelsen genom

Matts Rehnström

Eder ordförande (matts.rehnstrom@gmail.com)

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vårbrev 2021

Kallelse till föreningsstämma 2021

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte söndagen den 14 mars 2021 kl 19.00 i över Internet med länk utskickad i epost eller brev.
Verksamhetsberättelse för 2020 bifogas denna kallelse. 

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
 10. Redovisning av pågående projekt (bryggor och asfaltering)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Övriga ärenden

När: Söndag den 14 mars 2021, kl 19.00
Plats: Internet med länk utskickad i epost eller brev (har du inte fått länken, kontakta då ordförande så skickas den ut till dig efter kontroll att du är medlem).

Välkomna!
Styrelsen


Vi kommer att finnas tillgängliga från 18:30 i mötesrummet. Själva mötet startar 19:00, så det ger er 30 minuter att kontrollera att anslutningen fungerar och hälsa på de andra deltagarna. Det går alltid att komma in i mötet, säkerställa att allt fungerar och sedan slå av mikrofon och kamera, för att hämta kaffe, te eller vad man nu vill ha med sig under mötet.


Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till föreningsstämma 2021

Hamnens är nu stängd för säsongen 2020!

Vi var cirka 50 personer som slöt upp på lördagen för att se till att hamnen blir iordning för vintern. El och vatten kopplades bort på bryggorna och landgångarna lades på innersta bryggdelen, samt denna ankrades ut omlott på mellersta bryggdelen. Allt enligt rutin från tidigare år. Brygga 5 lät vi vara öppen ytterligare några veckor (mer om det nedan).

Det hans även med att röja sly längs kanten mot land och också delvis ute på pirarna. Till det så sattes skyltar iordning för vår parkering på de nyanskaffade stolparna och betonggrisarna.

Lördagen bjöd på vackert väder så vi kunde fika och grilla korv i höstsolen. Det var några trevliga timmar med bra resultat och social (distanserad) tillvaro. Nedan ser vi några bilder tagna från dagen.

Brygga 5 är öppen ett par vekor till så att ni som vill ha i båten ett tag till har någonstans att lägga till. Plats är fritt så ni får ta den som är ledig och passar er. Ni som använder er av bryggan får också tillsammans med hamnfogden Björn se till att den stängs för vintern. Anmäl dig till honom på hans epost bjoern.lundqvist@gmail.com.

Samling inför dagens arbete
Stängning av brygga 4
Röjning och ihopsamling av sly vid brygga 3
Stängning av brygga 1
Röjning av sly på norra piren
Har man stakat ut med byggan och knutit fast den, då får man vackert vänta på att bli upphämtad med båt
Iordningställande av eld för grillning
”Gamle” hamnfogden har varit med tidigare vid öppnande och stängning
Förhoppningsvis mer ordning och reda på bilparkeringen genom uppsatta skyltar
Fika och korv efter utfört arbete
Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Hamnens är nu stängd för säsongen 2020!

Hamnens stängning och arbetsdag

Nu är det dags för att stänga hamnen för säsongen 2020. Allt enligt schemat. Vi träffas som vanligt och gör de åtgärders som säkerställer att inget fryser eller går sönder under vintern, samt ser till att det ser snyggt och prydligt ut på området.

Tidpunkt

Lördag 10/10, kl 10:00 till ~12:00.

Det vi ska göra är enligt normala schemat och lite andra saker. Huvudsakligen är det:

 • Lossa vatten och el från varje brygga.
 • Lägga ut alla landgången på respektive innersta bryggdelen.
 • Ankra ut alla innersta bryggdelar och lägga om lott på resten av respektive brygga.
 • Ankra ut nya sjösättningsbryggan.
 • Städa ur vaktstugan och toaletten.
 • Röja sly längs stranden och pirarna.

Vi kommer att ordna med fika som vi delar ut, likt vi gjorde i våras, för att minimera spridning av känt virus.

Boka in tiden och så syns vi i hamnen klockan 10:00 på lördag den 10 oktober.

Extra öppen brygga?

Vi gör som vi gjort några år tidigare, att om det är så att ni är några som fortsatt vill ha båten i och önskar att en brygga är öppen lite längre, så hör ni av er till hamnfogden Björn Lundqvist. Vill ni det så får ni också medverka för stängning av den bryggan.

Vi väljer brygga 5 i år, Brygga 2, 3 och 4 ska lagas under oktober månad så det kan inte ligga några båtar där.

Har vi inte på lördag fått in några som tillsammans med Björn stänger bryggan senare, så stänger vi alla bryggorna samtidigt.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Hamnens stängning och arbetsdag

Sjösättning av bryggan vid sjösättningsrampen

Några duktiga medlemmar har satt ihop bryggan som ska ligga bredvid sjösättningsrampen och du är det dags för att sjösätta den, samt förankra den och klä den med plankorna ovantill.

Det behövs minst 6-8 personer för detta arbete så du behövs. Arbetet leds av vår kassör Kjell Rask och kommer att ske torsdag 20 augusti (imorgon i skrivande stund), klockan 18:00. Räkna med två timmar, desto fler närvarande desto lättare går arbetet.

Skriv ett kort meddelande till matts.rehnstrom@gmail.com så vet att vi får ihop en arbetsgrupp, tack.

Tid: Torsdag 20 augusti, klockan 18:00-20:00.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Sjösättning av bryggan vid sjösättningsrampen