Vårbrev 2023

Båt och hamnvänner!
Det är alltid lite tveksamt med våren, man vet aldrig när isen släpper taget, men ni vet,
det går fort mot slutet av maj och sommaren närmar sig.
Detta mail borde ha kommit tidigare men som ni sett av tidigare mail så har vi haft en
problematisk situation med att få ihop en komplett styrelse vilket vi nu glädjande kan
meddela att vi har, om än bara för ett år framåt.
I detta mail sammanfattar vi det viktigaste inför våren, Hamnöppning, brygga 3, vakt i sommar, hamninformation mm och den nya styrelsen.

Hamnöppning
Hamnens öppnande och städdagen blir lördagen den 20 maj 10:00 ~13:00.
Som vanligt ska vi förankra bryggorna till land, städa upp i hamnen, stugan och toaletten.
Därtill har vi det stora jobbet med att byta ut brygga 3, se mer om det längre ned i detta mail.
Bryggansvariga för 2023 är:
Brygga 1 – Peter Eriksson
Brygga 2 – Per Roslund
Brygga 3 – André Öberg
Brygga 4 – Pontus Johansson
Brygga 5 – Lars Södermark
Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er
till bryggansvarige, så ni tillsammans kan sköta om er brygga.
Utöver ovanstående:
Brygga 1 saknar en bom. Utanför containern ligger en bom som ska monteras på bryggan.
Genomgång av vilka dåliga flottörer som finns och lämpligen byts ut vid hamnöppningen.

Tidpunkter i hamnen.
Preliminär agenda för hamnen är som föregående år.

El öppnas sista helgen i april och stängs 31 oktober
Vatten öppnas i samband hamnens öppnande och stängs 7 oktober
Hamn, bryggor öppnas tredje helgen i maj och stängs andra helgen i oktober
Belysning tänds 15 juli och släcks 31 oktober
Städdag sker i samband med att hamn, bryggor öppnas respektive stängs.

Brygga 3
Vi har beställt en ny brygga 3, och bytet av bryggan ska förberedas vid hamnöppningen.
Den gamla brygga 3 sätts ut som vanligt vid hamnöppningen, och alla bommar på södra sidan av bryggan ska lossas och förslagsvis läggas upp på bryggan. Under veckan efter hamnöppningen levereras den nya bryggan. Den består då av ett antal sektioner som ska sättas ihop till en hel brygga. Vid leverans sjösätts dessa sektioner och surras till gamla bryggan, för att därefter så snart som möjligt monteras ihop till en hel brygga. Så fort det är möjligt därefter monteras de bommar som tagits loss, och därefter är det möjligt att flytta över förankring till den nya bryggan. Slutligen flyttas bommarna från den norra sidan över till den nya bryggan. Mera detaljerade instruktioner om bytet av bryggan meddelas vid hamnöppningen.

OBS! För att kunna genomföra bytet krävs att brygga 3 är helt fri från båtar veckan
efter hamnöppning. Dvs inga båtar får parkeras på norra eller södra sidan av bryggan.
Ni som har platser på denna brygga, kom och hjälp till, det är många bommar som ska
lossas.

Vakt i sommar
Påminner som vanligt om vakten i hamnen. Om man vill leja bort vakten är det viktigt att
säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Tänk på att det alltid är du som
medlem som är ansvarig för din vaktnatt oavsett du utför den själv, sätter någon familjemedlem i ditt ställe eller hyr in någon att vakta i ditt ställe.
Lista på vakter för 2023 skickas ut via mail till medlemmarna
Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in.
Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.
Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt i kassan på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan (ej att sammanblanda med pizza-restaurangens brevlåda), alternativt i kassan när de har öppet.

Hamninformation
Sjösättningsrampen
Vi har använt bom för sjösättningsrampen under elva somrar. Det fungerar i stort bra. Dock lämnas bommen många gånger öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen sjösättning pågår, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem.
Den som har bryggplats får naturligtvis använda rampen som vanligt. Övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra det, efter att ha blivit rampmedlem i föreningen. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen.
Pris är SEK 350:- per säsong, vilket kan betalas via Swish till nr 1232014678.
Kod till låset för sommaren 2023 står på er faktura. Håll koden för er själva är ni snälla.

Parkering nära sjösättningsrampen
Vi har haft problem med att de som har sina båtar på uppläggningsplatsen mellan nerfarten och containern inte kommer åt att sjösätta på grund av alla som parkerar sina bilar framför båtarna.
Vi har därför beslutat att sätta upp en tillfällig avspärrning för att förtydliga vilken yta som avses för parkerade bilar.

Hyra ut eller sälja sin plats
Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, dvs man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.
Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Den nya styrelsen
Som ni sett av tidigare information så har intresset för att kliva in i ett styrelsearbete varit svalt vilket är bekymmersamt för en förening av denna natur då den måste upplösas om ingen axlar rollerna i styrelsen och var ska du då parkera båten!
Det finns många kompetenta bland medlemmarna som klarar denna uppgift galant, det är lite arbete med planering mot vårkant och inför höstavslutning plus ett par styrelsemöten. Utöver det finns det också duktiga människor som kanske inte vill vara i styrelsen men jobbar med de uppdrag som är nödvändiga för hamnen.
Jag ber dig fundera vad du kan bidra med, är du duktig med; ekonomi, webbsidan, meka,
organisera, projektera osv. Oftast inte mycket tid du behöver ge men som skapar så mycket mer.
Hör av dig om du känner att du kan bidra med din kunskap, det skapar gemenskap i vår fina hamn.

Styrelsens för detta år finner du i denna länk
https://bergnasetshamnforening.se/foreningen/

Väl mött i hamnen och på sjön!
Jan Strandberg
Ordförande

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.