Vårbrevet 2015

Hamnvänner!

Ännu en ny sommarsäsong i hamnen närmar sig. För oss som älskar varmt vatten och soligt väder, får vi hoppas att sommaren som kommer kan matcha den som var. Sällan är det väl 25 grader i havsvattnet långt ute i skärgårdsbandet.

Föreningsstämman

Efter föreningsstämman så kan vi konstatera att styrelsen ser ut som föregående år. Föreningsstämman avlöpte som vanligt bra. Det är dock inte bra att det är så få medlemmar som deltar. Orsakerna diskuterades, och en kan vara att föreningen fungerar så bra, så ni medlemmar känner att ni inte behöver bry er. Det är i och för sig roligt om ni tycker att det fungerar bra, men ert engagemang är det som driver oss andra att fortsätta. Det lyftes också tankar om att medlemmarna är rädda för att bli invald i något om man närvarar. Det är olyckligt om man skall känna det som ett hot att bli uppmanad mot sin vilja att ta tag i något, men desto fler vi är som hjälps åt desto mindre blir det per person att göra. Dessutom är det som det sägs på engelska; ”the more the merrier”, det vill säga det är roligare om vi är fler som hjälps åt med vår fina hamn.

Styrelsen fick i mandat att genomföra, om den så ser behov av, någon form ekonomiskt incitament för de som närvarar på föreningsstämman och våra städdagar.

Vi bifogar dokumenten från stämman i samma brev som detta vårbrev.

Muddring

Muddringsprojektet fortsatte under hösten och vintern som beskrivits i verksamhetsberättelsen. Tyvärr var vintern inte så att det gick att gå ut med maskiner på isen. Varken för att skotta rent och spola upp vatten, och då inte heller för grävare. Därför ställdes muddringen tyvärr in för denna vinter.

Vi har diskussion på gång nu med entreprenören att genomföra muddringen till kommande vinter, och att de ansvarar för att bygga nödvändig istjocklek redan från hösten.

Ekonomin och investeringar

Ekonomin i föreningen ser bra ut och det är viktigt för investeringen i reparation att genomföra muddringen och av reparation av bryggdelar. Vi har också ansökt om bygdemedel för muddringsprojektet.

Städdagen

Vi står också inom kort inför städdag och hamnens öppnande vilket i år blir

lördag 16 maj, kl 10:00 ~13:00.

Det som är en extra stor del i vår, är att få tillbaka bommarna på delar av brygga fyra och hela brygga fem. Yttre del på brygga fem kommer också att vara reparerad av Dykab innan hamnens öppning. Bryggansvariga ansvarar som vanligt för att landgångarna kommer till respektive brygga och att bryggorna förankras. Vi andra assisterar bryggansvariga samt städar området.

Bryggansvariga för 2015 är:

Brygga 1 – Peter Eriksson
Brygga 2 – Urban Ruthström
Brygga 3 – André Öberg
Brygga 4 – Peder Lövgren
Brygga 5 – Per-Anders Eriksson/ Gösta Jonsson

Tidpunkter i hamnen

Agendan för hamnen är som tidigare år, med en justering och det är att vi stänger hamnen en vecka tidigare, på grund av att vi fler år nu varit tvungen att bryta is när vi skall lägga ut bryggdelarna.

Rampen

Vi har nu kört med kedja för sjösättningsrampen och vagnsparkeringen under fem somrar. Det fungerar i stort bra, dock är det så att de händer att kedjan inte låses efter att den öppnats. Ser ni kedjan öppen och ingen håller på i närheten med t ex sjösättning, så lås då gärna kedjan med hänglåset.

De som är medlemmar får naturligtvis använda rampen som vanligt. De övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra så, efter att ha blivit medlem i föreningen, så kallat rampmedlemskap. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong.

Kod till låset för sommaren 2015 är: 8704

Vagnsparkeringen borta – Ny hamnplan

Då vi förra sommaren påbörjade projektet med att göra om hamnplanen, så försvann också vagnsparkeringen. Det innebär att nu hyr man uppläggningsplats året om, i stället för vinter alternativt året om. Det innebär att den som har uppläggningsplats också ställer tillbaka sin båtvagn på samma plats. Ser till att hålla ordning på platsen, och att ta ner presenningar och ställningar.

Projektet fortsätter med att vi hyvlar av hamnplanen som är kvar och flyttar om båtar till nya uppläggningsplatser. Den tomma ytan som bildas ovan brygga fyra och fem, kommer att användas för mellanlagring av muddermassor nästa vinter.

Under sommaren kommer bilparkering att markeras längs vägen i hamnen, då båtarna flyttas undan. Vi kommer att markera av ytor i hamnen där arbete sker, och var vänlig att inte parkera där eller ställa båtvagnar eller dylikt där.

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner som lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner även som vanligt om vakten i hamnen. Förra året var det tyvärr fler missade vakter än tidigare år. En skärpning är på sin plats. Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Vi i styrelsen tillsammans med andra hamnar i Luleå har en lista på ”kvalitetssäkrade” personer som vi rekommenderar. Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in. Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Här finner du årets vaktlista: BHF Vaktlista 2015-2

Här finner du rekommenderade vakter för 2015: Rekommenderad vakt – 150501

Assistans behövs

Det finns ett behov av att få flera som hjälper till med praktiska göromål. Vår hamnfogde Jan Löfgren gör ett jättejobb med att hålla hamnen iordning. Det får dock inte vara så att det är en eldsjäl som skall bära hela tyngden av att göra allt. Hjälp honom, och oss alla, genom att hjälpa till med något.

”Ingen kan göra allt, men alla kan göra något”, som Ronald McDonald säger. Meddela mig på nedan mailadress att du vill och kan. Tack!

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren.

 

Hälsningar, styrelsen genom

Matts Rehnström
Eder ordförande (matts.rehnstrom@gmail.com)

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.