Vårbrevet 2017

Hamnvänner!

Ännu en ny sommarsäsong i hamnen närmar sig. Detta år lite lugnare än de föregående åren, när det gäller aktiviteter i hamnen.

Föreningsstämman

Föreningsstämman avlöpte som vanligt bra. I år var det endast 13 närvarande, inklusive styrelsen. Vi i styrelsen är väldigt ledsna över att ni som medlemmar inte visar större intresse i styrningen av hamnen. Det är ni medlemmar som styr i vilken riktning som vi ska vandra. Lågt deltagande kan tolkas som att styrelsen görs så bra jobb så det är inte mycket att tycka till om. Om det är så, så är det å ena sidan trevligt att styrelsen uppfattas göra ett bra jobb. Men å andra sidan så behöver vi i styrelsen få presentera för er frågor om hamnen och att få höra era synpunkter om hur det fungerar.

Resultatet av muddringen presenterades och fortsättningen av arbetet med att utveckla hamnen diskuterades (läs mer nedan).

Vi bifogar dokumenten från stämman HÄR.

Muddringen och återställande av hamnplanen

Muddringsprojektet har slutförts under hösten genom att korrigeringar av de punkter som inte var tillfredställande gjort under vintern 2016, nu åtgärdats. Muddringen är således avslutat för denna gång. Hamnplanens sista del ska nu återställas under våren. Vattenläckan mellan brygga 4 och 5 ska åtgärdas, och uppställningsplatser ska ordnas.

Ni som tillfälligt står i en andra rad framför båtarna ovan brygga 1, 2 och 3, kommer att få era platser tilldelade snarast. Ni kommer att kunna flytta till den riktiga platsen så fort som återställning, med uppmärkning av nya platser är gjord.

Ny vaktstuga och docka med kaj

Utvecklingen av hamnen fortsätter enligt plan. Det som står på programmet för 2017 är att projektera för ny stuga och byggande av docka med kaj där den nuvarande vaktstugan står. Här efterlyser styrelsen en arbetsgrupp som, likt gruppen för muddringen, förbereder med framtagning av förslag på stuga, inhämtning av offert och bygglov. För muddringen fungerade det mycket bra, så vi ser framför oss något liknande.

Är du intresserad av att hjälpa till med detta arbete så hör av dig till någon i styrelsen snarast.

Styrelsen kommer inte att driva detta arbete, så finns det ingen arbetsgrupp bestående av medlemmar, så blir det heller inget arbete gjort.

Bilparkering

När vi nu får ordning på hamnplanen så blir det uppmärkt bilparkering där det är avsett för bilar att stå. Det blir en enkel rad direkt ovan vägen mellan brygga 1 och brygga 3, där man svänger in från väggen för att parkera. Det blir också en dubbel rad mellan brygga 4 och 5, där man både kan svänga upp direkt från vägen för att ställa sig, alternativt köra upp på hamnplanen och ställa sig ovanifrån på den andra raden. Var vänligt att se till att ni ställer er på plats mellan de P-märkta stolparna.

Ekonomin och investeringar

Ekonomin i föreningen ser bra ut. Bygdemedel för muddringsprojektet minskade behovet av att låna pengar, vilket är tacksamt.

Städdagen

Vi står också inom kort inför städdag och hamnens öppnande vilket i år blir
lördag 20 maj, kl 10:00 ~13:00.

I år är det inte lika mycket tungt arbete som förra och förrförra året. Det är förutom de ordinarie göromålen för att göra klart hamnen för säsongen. Några små extra saker är det: Vi ska sätta upp stolpar för måsarna så att de kan sitta och övervaka omgivningen, vilket gör att de inte behöver använda våra båtar för det. Vi ska också måla betongrören där vattenutkasten sitter i en varselfärg, så att vi minimerar risken för att dessa körs på igen. Vi ska också byta ut några flytkroppar som är dåliga.

Bryggansvariga för 2017 är:

Brygga 1 – Peter Eriksson
Brygga 2 – Per Roslund
Brygga 3 – André Öberg
Brygga 4 – Erik Ahlqvist
Brygga 5 – Gösta Jonsson

Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er till ovan bryggansvarige, och så kan ni tillsammans inom brygga sköta om er brygga.

Tidpunkter i hamnen

Agendan för hamnen är som föregående år. Vi har beslutat att fortsätta stänga hamnen andra helgen i oktober istället för tredje som varit tidigare.

Rampen

Vi har nu kört med bom för sjösättningsrampen under sju somrar. Det fungerar i stort bra, dock är det så att bommen många gånger står öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen håller på i närheten med t ex sjösättning, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem. Håll koden för er själva är ni snälla.

De som är medlemmar får naturligtvis använda rampen som vanligt. De övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra så, efter att ha blivit medlem i föreningen, så kallat rampmedlemskap. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong.

Kod till låset för sommaren 2017 är: 3809

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner som lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner även som vanligt om vakten i hamnen. Förra året var det lågt antal som missat sin vakt. Mycket bra! Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Vi i styrelsen tillsammans med andra hamnar i Luleå har en lista på ”kvalitetssäkrade” personer som vi rekommenderar. Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in. Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan, alternativt i kassan när de har öppet.

Vaktlistan för 2017 ser du HÄR.

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren.

Hälsningar, styrelsen genom

Matts Rehnström
Eder ordförande

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.