Vårbrev 2022

Hamnvänner!

Tro det eller ej. Sommaren närmar sig sakta men säkert. Förutom allt annat vårpyssel så börjar vara dags att ta itu med båt och hamnbestyr. Vi får räkna med att årets sommar blir minst lika fin som fjolårets.

Föreningsstämman

Årets föreningsstämma blev en lite mer utdragen historia än normalt. Huvuddelen av ärendena klarades av under den ordinarie stämmomötet. Mötet ajournerades på grund av att ingen kandidat till ordförandeposten stod att uppbringa och dessutom saknades det förslag på två valberedare. Mötet återupptogs ungefär en månad senare då resterande val kunde klaras av.

Tack för allt: I detta sammanhang är det högst lämpligt att tacka avgående ordförande Matts Rehnström för mångåriga engagerade insatser för Bergnäsets Hamnförening.  

Vidare i texten: Föreningsstämmans båda sammankomster genomfördes i BAIK-lokalen och lockade i första delen 9 medlemmar och andra delen 11 medlemmar, i båda fall styrelseledamöter inräknade. En ganska blygsam skara kan man tycka. Men tapper.

Förutom de vanliga årsmötespunkterna så budgeterades medel för löpande rep- och underhåll och för upprustning av vägen inom hamnområdet samt belysning. Föreningen har sökt bygdemedel för ytterligare åtgärder. Om detta går i lås kan det bli fråga om att byta ut ytterligare en brygga mm.

Vi bifogar dokumenten från stämman i samma brev som detta vårbrev.

Protokoll från möte 1 och protokoll från möte 2.

Projekt i hamnen

Utvecklingen av hamnen går vidare. Inledningsvis så har Luleå kommun tagit på sig att rusta upp vägen ned till hamnen samt att stå för nya belysningar efter vägen inom hamnen. Vägbygget kommer att genomföras i månadsskiftet september/oktober. Information om föreningens vägprojekt inom hamnområdet kommer senare. Om föreningens ansökan om bygdemedel beviljas kan ytterligare projekt komma att tillkomma.

En del akuta åtgärder kommer att vidtas under städdagen. Senare ska bl a skyddsplåtar monteras på alla bryggor, betongfundament till sjösättningsbryggan och målning av stugan utföras.  

Några frågor att uppmärksamma inför årets säsong

  • Ordningen på uppläggningsplatserna

Ordningen på uppläggningsplatserna överensstämmer inte till alla delar med de regler som är beslutade.  Styrelsen kommer att återkomma i denna fråga.

  • Vakt

Här finns det anledning att erinra om att det självklart att vaktpassen avslutas på utsatt tid och inte samband med solens uppgång. Ansvaret gäller hela natten. Det kan vara av värde att tänka på särskilt om lejer bort vakttjänsten.

  • Bilparkeringsplatserna

Nu finns det tydliga skyltar. Nu blir nog ordningen ännu bättre.

Städdagen

Städdagen och hamnens öppnande blir

lördag 21 maj, kl. 10:00 ~13:00.

Som vanligt ska vi förankra bryggorna till land, städa i hamnen, stugan och toaletten. Därtill ska vi: Utöver detta så ska bl a följande åtgärder vidtas.

  • ny inmätning och justering av bryggplatser samt flytt av bommar på brygga 1 genomföras
  • förankringarna på brygga 5 ska åtgärdas
  • rör till flottörerna ska bytas på en del platser
  • montering av ytterligare bommar ska göras på brygga 4
  • målning av dasset ska utföras

Bryggansvariga för 2022 är:
Brygga 1 – Peter Eriksson
Brygga 2 – Per Roslund
Brygga 3 – André Öberg
Brygga 4 – Pontus Johansson
Brygga 5 – Lars Södermark

Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er till ovan bryggansvarige, så kan ni tillsammans sköta om er brygga.

Väl mött i hamnen!

Rampen

Vi har använt bom för sjösättningsrampen under tio somrar. Det fungerar i stort bra. Dock lämnas bommen många gånger öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen sjösättning pågår, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem.

Den som har bryggplats får naturligtvis använda rampen som vanligt. Övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra det, efter att ha blivit rampmedlem i föreningen. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong, vilket kan betalas via Swish till nr 1232014678.

Kod till låset för sommaren 2022 står på er faktura. Håll koden för er själva är ni snälla.

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner som vanligt om vakten i hamnen. Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Föreningen har en lista på personer brukar nyttjas. Tänk på att det alltid är du som medlem som är ansvarig för din vaktnatt oavsett du utför den själv, sätter någon familjemedlem i ditt ställe eller hyr in någon att vakta i ditt ställe.

Har ni som medlem någon ungdom som gärna vill vara med på listan över vakter att nyttja, så hör av er till ordförande. Minimiålder är 15 år och ett personligt möte i hamnen med den som önskar ta plats på listan krävs.

Lista på vakter att nyttja finner du HÄR.
Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in.
Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt i kassan på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan (ej att sammanblanda med pizza-restaurangens brevlåda), alternativt i kassan när de har öppet.

Vaktlistan för 2022 ser du HÄR.

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren. Hälsar styrelsen genom

Alf Grafström
Ordförande

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.