Vårbrev 2021

HÄR kan du läsa vårbrevet för säsongen 2021

Vårbrev 2021

Hamnvänner!

Efter en fortsatt annorlunda höst, vinter och vår så närmar sig en ny sommarsäsong i hamnen. Vi kan väl hoppas att sommaren blir bra och att vi på ett säkert sätt kan njuta av båtfärder ut i vår fina skärgård.

Föreningsstämman

Föreningsstämman avlöpte som vanligt bra och även i år körde vi den online. Antal medverkande var i omfånget som brukligt; 13 inklusive styrelsen. Som vanligt är det för få tycker vi i styrelsen och önskar mer engagemang i detta forum.

Det som stod på agendan i år var förutom de vanliga punkterna också beslut att investera i en ny brygga 4. Den är beställd och kommer i mitten av maj, innan hamnens öppnande.

Vi beslutade också att avsätta pengar detta år för att kunna göra om vägen ner till hamnen och också vägen inom hamnområdet. Detaljerna kring detta kommer att arbetas fram under året.

Vi bifogar dokumenten från stämman i samma brev som detta vårbrev.

Projekt i hamnen – Ny brygga 4

Utvecklingen av hamnen går vidare. Vi har lagt några av förslagen som tidigare diskuterats åt sidan till förmån för att anskaffa nya och renovera bryggor.

Som nämnt ovan har vi beställt en ny brygga 4. Detta då höstens besiktning visade att bryggan är i dåligt skick. Vi övervägde renovering men såg att bryggan var i sådant skick att det var bäst att anskaffa en ny. Detta fastslogs på föreningsstämman.

Det kommer att behövas extra arbetshjälp under maj månad för att få iordning bryggan. Vi kommer att behöva samla ihop arbetslag som tar bort bommarna på ena sidan av gamla brygga 4, för att där kunna ankra upp den nya. Sen kommer vi att på hamnens öppnande jobba, likt vi gjorde förra året, med att lossa förankringar och flytta över dem till den nya bryggan, samt sätta fast bommarna.

Vi använder samma tillvägagångssätt som förra året då vi tyckte att det arbetet gick riktigt bra. Om det är så att bryggan inte hinner bli klar på dagen för hamnens öppnande så får vi vara beredd på att brygga 4 öppnas något senare. Ni som har båtplats där och önskar sjösätta tidigare får höra av er på hamnens öppnande så noterar vi önskan om att låna annan plats.

Vill du anmäla dig till extra arbete som behöver göras kring bryggan? Gör då det genom att anmäla dig till hamnfogden Björn på mailadress; bjoern.lundqvist@gmail.com.

Bilparkering

I vår kommer vi att få ytterligare tydlig uppmärkning av parkeringsplatserna för bilar. Detta då det trots tidigare skyltning inte helt var tydligt vad som gällde. Lösa vagnar lämnandes på bilparkeringen och bilar med och utan släp stod på felaktiga platser. Var vänlig och se till att ni ställer er på plats mellan de P-märkta stolparna och informera gärna andra som inte verkar ha förstått vad som gäller.

Ekonomin och investeringar

Ekonomin i föreningen ser bra ut. Efter att vi hållit igen på utläggen under ett par år så har ekonomin återigen stärkts och trots anskaffande av ny brygga så är vi trygga i vår ekonomi.

Städdagen

Vi står också inom kort inför städdag och hamnens öppnande vilket i år blir

lördag 22 maj, kl. 10:00 ~13:00.

Det bli en vecka senare i år än den nedan angivet i schemat. Detta då vi väntar mottagande av den nya brygga 4 under veckan och vi ser att vi iordningställer den under städdagens/hamnens öppnande.

Som vanligt ska vi förankra bryggorna till land, städa i hamnen, stugan och toaletten. Därtill ska vi som en extrapunkt i år, ordna med brygga 4. Detta då vi, som ovan beskrivet, ska byta ut bryggan.

Bryggansvariga för 2021 är:

Brygga 1 – Peter Eriksson Brygga 2 – Per Roslund

Brygga 3 – André Öberg Brygga 4 – Pontus Johansson

Brygga 5 – Lars Södermark

Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er till ovan bryggansvarige, så kan ni tillsammans sköta om er brygga.

Under rådande omständigheter med coronavirusets framfart så uppmanar vi alla att säkerställa att man håller avstånd mellan varandra, även fast man arbetar tillsammans med olika aktiviteter kring hamnens öppnande. Känner ni er det minsta sjuk så stannar ni hemma.

De som är riskgrupper och inte blivit vaccinerade vill vi stannar hemma för er säkerhets skull. Vi ser fram emot att se er i hamnen till sommaren och i skärgården, men inte nu på städdagen.

Tidpunkter i hamnen

Agendan för hamnen är som föregående år.

Rampen

Vi har nu kört med bom för sjösättningsrampen under nio somrar. Det fungerar i stort bra, dock är det så att bommen många gånger står öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen håller på i närheten med t ex sjösättning, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem. Håll koden för er själva är ni snälla.

De som är medlemmar får naturligtvis använda rampen som vanligt. De övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra så, efter att ha blivit medlem i föreningen, så kallat rampmedlemskap. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong, vilket kan betalas via Swish.

Kod till låset för sommaren 2021 står på er faktura.

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner även som vanligt om vakten i hamnen. Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Vi i styrelsen har en lista på ”kvalitetssäkrade” personer. Tänk på att det alltid är du som medlem som är ansvarig för din vaktnatt oavsett du utför den själv eller hyr in någon att går vakt i ditt ställe.

Rekommenderade vakter finner du HÄR.

Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in.

Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt i kassan på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan (ej att sammanblanda med pizza-restaurangens brevlåda), alternativt i kassan när de har öppet.

Vaktlistan för 2021 ser du HÄR.

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren. Hälsar styrelsen genom

Matts Rehnström

Eder ordförande (matts.rehnstrom@gmail.com)

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.