Vårbrev 2020

This content has been archived. It may no longer be relevant

Hamnvänner! 

Trots en klart annorlunda vårvinter och vår så närmar sig en ny sommarsäsong i hamnen. Vi kan väl hoppas att sommaren blir bra och att en social distanserad båtfärd ut i skärgården kan vara möjlig. Förhoppningsvis är inte trängseln så stor där ute.

Föreningsstämman

Föreningsstämman avlöpte som vanligt bra, dock i annan form än vanligt. I år körde vi online då vi inte ville utsätta varandra för ökad smittspridning. Det var som vanligt antal medverkande; 15 stycken inklusive styrelsen. Som vanligt är det för lite tycker vi i styrelsen, men detta år kan vi förstå att aktuell situation kan ha påverkat. Dock fick vi se några medlemmar online som inte alltid är med fysiskt, vilket var roligt. 

Förutom de vanliga punkterna så diskuterades också ett förslag från styrelsen om en stadgeändring, med ett tillägg om så kallad associerad medlemskap. Föreningsstämman biföll förslaget, och då det rör sig om en stadgeändring så behöver frågan tas upp igen på ett extra medlemsmöte. Detta kommer att ske i anslutning till hamnens öppnande.

Vi bifogar dokumenten från stämman i samma brev som detta vårbrev. 

Projekt i hamnen – Ny brygga 5 

Utvecklingen av hamnen har diskuterats friskt de senare åren. Efter sensommarens genomförda medlemsundersökning, vilket presenterades med resultatet på föreningsstämman, så har styrelsen beslutat att lägga alla projekt rörande stuga och kaj vilande. 

Istället har vi beslutat att anskaffa en ny brygga 5. Detta då höstens besiktning visade att bryggan är i dåligt skick, beslutade styrelsen att förbereda för ett byte av brygga. Detta fastslogs på föreningsstämman och i skrivande stund så är detta arbete nu pågående.

Det kommer att behövas extra arbetshjälp under maj månad för att få iordning på bryggan. Det är extra viktigt då denna brygga innehåller få medlemmar. Vi ber bryggansvariga på brygga 1, 2, 3 och 4 att samla ihop en grupp med arbetsamma medlemmar som kan ställa upp när tillfälle kommer för detta. Det kommer mest troligt att ske veckan efter hamnens öppanden. Det innebär således att brygga 5 inte är öppen förrän den nya är på plats. 

Vill du personligen anmäla dig, gör då det genom att anmäla dig till hamnfogden Björn på mailadress; bjoern.lundqvist@gmail.com

Bilparkering

I vår kommer vi att få tydlig uppmärkning av parkeringsplatserna för bilar, då vi nu har skyltar, grisar och stolpar för att få det gjort. Var vänligt att se till att ni ställer er på plats mellan de P-märkta stolparna. 

Ekonomin och investeringar

Ekonomin i föreningen ser bra ut. Efter att vi hållit igen på utläggen under ett par år så har ekonomin återigen stärkts.

Städdagen

Vi står också inom kort inför städdag och hamnens öppnande vilket i år blir 
lördag 16 maj, kl 10:00 ~13:00.

Som vanliga ska vi förankra bryggorna till land, städa i hamnen, stugan och toaletten. Därtill ska vi som en extrapunkt i år, ta bort alla bommarna på brygga 5s långa bryggdelar. Detta då vi, som ovan beskrivet, ska byta bryggan. 

Bryggansvariga för 2020 är:

Brygga 1 – Peter Eriksson

Brygga 2 – Per Roslund

Brygga 3 – André Öberg

Brygga 4 – Pontus Johansson

Brygga 5 – <vakant>

Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er till ovan bryggansvarige, och så kan ni tillsammans inom brygga sköta om er brygga.

Under rådande omständigheter med coronavirusets framfart så uppmanar vi alla att säkerställa att man håller avstånd mellan varandra, även fast man arbetar tillsammans med olika aktiviteter kring hamnens öppnande. Känner ni er det minsta sjuk så stannar ni hemma. 

De som är riskgrupper vill vi stannar hemma för er säkerhets skull. Vi ser fram emot att se er i hamnen till sommaren och i skärgården, men inte nu på städdagen.

Extra medlemsmöte

Vi kommer att hålla ett extra medlemsmöte med anledning av styrelsen förslag om att införa så kallat associerat medlemskap vilket rör de som tidigare år varit hyresgäster. Införandet av detta är som ett tillägg till stadgarna, vilket vi hanterar som en stadgeändring. Förslaget bifölls i samband med föreningsstämman och enligt stadgarna behövs ett ytterligare möte för att besluta om detta.

Vi håller detta extra medlemsmöte i hamnen i samband med hamnens öppnande. Tid för det extra medlemsmötet är lördag 16 maj, kl 09:30-10:00, med en enda fråga att avhandla.

Tidpunkter i hamnen

Agendan för hamnen är som föregående år. 

Rampen

Vi har nu kört med bom för sjösättningsrampen under åtta somrar. Det fungerar i stort bra, dock är det så att bommen många gånger står öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen håller på i närheten med t ex sjösättning, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem. Håll koden för er själva är ni snälla.

De som är medlemmar får naturligtvis använda rampen som vanligt. De övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra så, efter att ha blivit medlem i föreningen, så kallat rampmedlemskap. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong, vilket från i år kan betalas via swisch.

Kod till låset för sommaren 2020 är: 6928

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner som lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner även som vanligt om vakten i hamnen. Förra året var det lågt antal som missat sin vakt. Mycket bra! Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Vi i styrelsen tillsammans med andra hamnar i Luleå har en lista på ”kvalitetssäkrade” personer som vi rekommenderar. Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in.

Rekommenderade vakter finner du HÄR.

Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Har ni som medlem någon ungdom som gärna vill vara med på listan över rekommenderade vakter, så hör av er till ordförande. Minimiålder är 15 år, och vi gör ett personligt möte i hamnen med alla som finns på listan.

Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan (ej att sammanblanda med pizza-restaurangens brevlåda), alternativt i kassan när de har öppet.

Vaktlistan för 2020 ser du HÄR.

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren. Hälsar styrelsen genom

Matts Rehnström
Eder ordförande (matts.rehnstrom@gmail.com)

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.