>>> Påminnelse om och förändring av föreningsstämma <<<

På grund av det rådande läget i världen så har styrelsen i Bergnäsets hamnförening fattat beslut om att genomföra föreningsstämman på planerad tid, dock med byte av plats. Det blir inget fysiskt möte utan mötet kommer att hållas över Internet.

Några av er är redan vana att mötas över nätet, medan andra aldrig gjort det tidigare. 
Vi vet att vissa kanske kan känna att det är svårt att vara med om det inte är fysiskt. Om du känner att du är osäker på tekniken så har vi gjort några beskrivningar för dig. 

Vi har gjort vad vi kan för att du enkelt ska kunna att vara med. Enda begränsningen är väl då om man inte har en smart telefon, en läsplatta eller en dator, eller inte Internetkoppling.

Nedan beskriver vi hur du gör för att medverka. Du kan medverka via dator, läsplatta eller smart telefon, vilket beskrivs i de olika videos vi har spelat in.

Jag vill vara med via smart telefon eller läsplatta: 
https://vimeo.com/399607828/503ee18a37

Jag vill vara med via Mac dator: 
https://vimeo.com/399624088/03179b9adc

Jag vill vara med via Windows dator (PC): 
https://vimeo.com/399624220/10f29218e9
Kort instruktion om hur man interagerar under mötet, visat från läsplatta: 
https://vimeo.com/399623874/389d60217e
————————–
Länken till mötet är: https://zoom.us/j/9705285261

Mötets ID: 970 528 5261
————————–

Vi kommer att finnas tillgängliga från 18:30 i mötesrummet. Själva mötet startar 19:00, så det ger er 30 minuter att kontrollera att anslutningen fungerar och hälsa på de andra deltagarna.

Uppdaterad kallelse

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 24 mars 2020 kl 19.00 via Internet på länk https://zoom.us/j/9705285261
Verksamhetsberättelse för 2019 bifogas denna kallelse. 

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
 10. Redovisning av pågående projekt (ny vaktstuga, kaj och bryggor)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Diskussion om stadgeändring rörande associerande medlemmar*
 16. Övriga ärenden

När: Tisdag den 24 mars 2019, kl 19.00
Plats: Via Internet på länk https://zoom.us/j/9705285261

Välkomna!
Styrelsen

Verksamhetsberättelse

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.