Nya uppläggningsplatser – Fas 2

Denna vinter kommer vi att muddra Bergnäshamnen, och muddringsmassorna måste under en övergångsperiod läggas upp på hamnplanen. Vi kommer att nyttja den del av hamnplanen, där vi haft uppläggningsplatserna 35-71.

Den 11 oktober har vi stängning av hamnen. Vi har lagt detta en vecka tidigare än de närmaste föregående åren, eftersom vi två år i rad har haft problem med is vid stängningen.

Här kan du se en skiss över uppläggningsplatser.

Uppläggninsplatser fas 2

För att vi skall få plats med alla er som har en uppläggningsplats måste vi tränga ihop båtarna denna vinter. De nya uppläggningsplatserna med nummer 26-49 är uppmärkta med stolpar och nummerskyltar. De tillfälliga uppläggningsplatserna med nummer 31A-49A, ligger rakt nedanför respektive plats med motsvarande nummer.

Vi måste också organisera uppläggningen så att det finns utrymme för att klara uppställningen av alla båtar.

Styrelsen har beslutat om följande turordning:

  1. Ni som har platserna 26-49 enligt den nya planen ställer upp båten på anvisad plats senast 11 oktober.
  2. Ni som har tilldelats de nya platserna 31A-49A ställer först upp båten på er gamla plats, om ni tar upp innan den 12 oktober.
  3. Ni som har de nya platserna 31A-49A flyttar sedan båten till den nya anvisade platsen tidigast 12 oktober och senast 25 oktober.

    Vi är medvetna om att det ställer till lite extra arbete för en del av er, och hoppas på er förståelse.

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.