Kallelse till extra medlemsstämma

Härmed kallas du som medlem till en extra medlemsstämma. Det är en punkt att avhandla, nämligen frågan om ett tillägg till stadgarna om att inför så kallad associerande medlemsskap i föreningen. Beslut fattades på den ordinarie föreningsstämman om att bifalla förslaget från styrelsen. Då det är en förändring i stadgarna krävs det enligt den samma, två på varandra beslut, varav ett ska vara på en ordinarie medlemsstämma.

Tidpunkt för extra medlemsstämma: Lördag 2020-05-16, kl 09:00, i hamnen, i samband med hamnens öppnande.

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.