Föreningsstämma 2017

Välkommen till föreningsstämma torsdagen 23 mars, kl 19:00, i BAIKs lokaler på Bergnäset.

Verksamhetsberättelsen för 2016 finns HÄR

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 • Val av ordförande och sekreterare för mötet
 • Godkännande av röstlängd
 • Val av justeringsmän
 • Frågan om stämmans utlysande
 • Fastställande av dagordningen
 • Styrelsens årsredovisning och revision
 • Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 • Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 • Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna
 • Redovisning av pågående projekt (muddring och hamnplatser)*
 • Medlemsavgift och arbetsplikt
 • Budget
 • Val av styrelseledamöterna och ev styrelsesuppleanter
 • Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 • Övriga ärenden

När: Söndag den 31 mars 2016, kl 19.00
Plats: Bergnäsets AIKs lokaler vid Bergskolan, Bergnäset

Välkomna!
Styrelsen

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.