Vårbrev 2018 + Hamnens Öppnande

Vårbrev 2018

Hamnvänner!

Kan denna sommar bli bättre än sommaren 2017? Med stor sannolikhet är det nog så, och vi får hoppas att det också blir verklighet. En ny sommarsäsong i hamnen närmar sig.

Föreningsstämman

Föreningsstämman avlöpte som vanligt bra. I år var det 18 närvarande, inklusive styrelsen. Bättre än 2017, men långt ifrån bra. Vi är 147 medlemmar, så det blir endast 12% närvarande. Det är ni medlemmar som styr i vilken riktning som vi ska vandra. Lågt deltagande kan tolkas som att styrelsen görs så bra jobb så det är inte mycket att tycka till om. Om det är så, så är det å ena sidan trevligt att styrelsen uppfattas göra ett bra jobb. Men å andra sidan så behöver vi i styrelsen få presentera för er frågor om hamnen och att få höra era synpunkter om hur det fungerar.

I år pratade vi om den nya vakt- och föreningsstugan. Förslag presenterades och diskuterades (läs mer nedan).

Vi bifogar dokumenten från stämman HÄR.

Ny vaktstuga och docka med kaj.

Utvecklingen av hamnen fortsätter enligt plan. Det som står på programmet för 2018 är att projektera och upphandla för ny stuga och byggande av docka med kaj där den nuvarande vaktstugan står. Vi i styrelsen har fått förtjänstfull hjälp med att ta fram förslag på ny stuga, men saknar arbetsgrupp kring kajen. Anmäl dig om du ser att du kan bidra med någon, eller båda, av delarna.

Styrelsen kommer inte att driva detta arbete, så finns det ingen arbetsgrupp bestående av medlemmar, så blir det heller inget arbete gjort.

Bilparkering

Vi kommer nu i vår att bättre märka upp våra parkeringsplatser för bilar. Tänk på att det blir fler bilplatser vid brygga 4 och 5, än det är vid brygga 1, 2 och 3. Är det fullt vid angivna platser vid brygga ett, två och tre, då får man ställa sig vid brygga fyra och fem.

Om vi hjälps åt, så kommer det inte vara bilar som står på fel plats, täcker för uppläggningsplatser eller framfart.

Det står en gul/röd segelbåt mitt på hamnplanen vid vaktstugan. Vi vet inte vem ägaren är och den verkar vara övergiven. Vi är angelägen om att komma i kontakt med ägaren. Vet du vem som äger den? Kontakta då någon i styrelsen.

Underhåll av brygga 2, 4 och 5

Vi kommer att under maj månad att underhålla bryggorna. Det är åtgärder som krävs för att säkerställa att hamnen håller den standard vi vill ha.

Den mittersta bryggdelen på brygga två kommer att få reparerade flytkroppar, samt förankringarna till hela brygga 4 och 5 kommer att ordnas. För brygga 4 och 5 är orsaken en kombination av naturligt slitage och påfrestningar under muddringen.

Vi har gjort en inspektion av alla bryggorna och kommer nu att underhålla dem efter behov.

Ekonomin och investeringar

Ekonomin i föreningen ser bra ut men är fortfarande lite ansträngd efter muddringsprojektet. Därför har vi planen att avstå från för stora investeringar i år och fokuserar på nödvändiga underhållsåtgärder.

Du kommer inom kort att få faktura på årets medlemsavgift och vi är tacksam för betalning inom angiven tid.

Städdagen

Vi står också inom kort inför städdag och hamnens öppnande vilket i år blir

lördag 19 maj, kl 10:00 ~13:00

med reservdag lördag den 26 maj, samma tid, om det är så att isläget inte tillåter öppning den första helgen.

Utgå från att det första tiden gäller, och meddelande kommer om det inte är genomförbart.

Förutom att städa området, koppla bryggorna mot land med landgång, el och vatten, så ska vi sätta bommarna åter på den lagade brygga 2, samt vår båt behöver också ses över då durk och toft behöver bytas.

Bryggansvariga för 2018är:

Brygga 1 – Peter Eriksson
Brygga 2 – Peter Roslund
Brygga 3 – André Öberg
Brygga 4 – ?
Brygga 5 – Gösta Jonsson

Brygga 4 saknar en bryggansvarig. Vi vill att någon av er som ligger på brygga 4 anmäler er som ansvarig för bryggan. Anmäl dig till någon i styrelsen. Tack.

Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er till ovan bryggansvarige, och så kan ni tillsammans inom brygga sköta om er brygga.

Tidpunkter i hamnen

Agendan för hamnen är som föregående år. Vi har beslutat att fortsätta stänga hamnen andra helgen i oktober istället för tredje som varit tidigare.

Rampen

Vi har nu kört med bom för sjösättningsrampen under åtta somrar. Det fungerar i stort bra, dock är det så att bommen många gånger står öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen håller på i närheten med t ex sjösättning, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem. Håll koden för er själva är ni snälla.

De som är medlemmar får naturligtvis använda rampen som vanligt. De övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra så, efter att ha blivit medlem i föreningen, så kallat rampmedlemskap. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong.

Kod till låset för sommaren 2018 är: 4683

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner som lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner även som vanligt om vakten i hamnen. Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Vi i styrelsen tillsammans med andra hamnar i Luleå har en lista på ”kvalitetssäkrade” personer som vi rekommenderar. Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in. Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Har ni som medlem någon någon ungdom som gärna vill vara med på listan över rekommenderade vakter, så hör av er till ordförande. Minimiålder är 15 år, och vi gör ett ett personligt möte i hamnen med alla som finns på listan.

Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan, alternativt i kassan när de har öppet.

Vaktlistan för 2018 ser du HÄR.

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren.

Hälsningar, styrelsen genom

Matts Rehnström
Eder ordförande

Det här inlägget postades i Aktuellt. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.