Lämnande vagnar på parkeringen

Vi vill påpeka att det inte är tillåtet att lämna båtvagnar i hamnen på bilparkeringen. Vill båtägare lämna sin båtvagn efter sjösättning så behöver man hyra en uppläggnings-/uppställningsplats för båtvagnen. Kontakta i så fall vår kassör för att få tilldelning av plats.

Det står nu ett flertal olika vagnar lämnande på parkeringen. Är det din vagn, transportera då omedelbart bort den från området alternativt hyr en uppställningsplats där du kan sätta vagnen.

Om det inte är din vagn, men du känner den som äger dem; vänligen meddela personen i fråga om att vidta ovan åtgärd så att vagnarna kommer från bilparkeringen.

Felparkerade vagnar
Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Lämnande vagnar på parkeringen

Vattnet är på för brygga 1, 2, 3 och S hamnplan

Vattnet är nu fixat så att det fungerar på bryggorna 1, 2, 3 och S hamnplanen. Det var en kulventil vid brygga 3 som frusit sönder och som nu är bytt enligt hamnfogdens försorg. Tack till Björn och Jan-Erik för att ordna detta.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vattnet är på för brygga 1, 2, 3 och S hamnplan

Vattnet avstängt på brygga 1, 2, 3 och S hamnplanen

Tyvärr är det så att vattnet är avstängt pågrund av läckage. Det är kulventiler som frusit sönder och vi hade några som vi kunde byta under arbetsdagen. Vi väntar nu på möjlighet att köpa in och byta de övriga som är trasiga. Återkommer med besked snarast det är klart.

Hoppas på er förståelse för strulet.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vattnet avstängt på brygga 1, 2, 3 och S hamnplanen

Hamnen är öppen för säsongen

I vackert väder samlades medlemmar för att öppna hamnen för året. I dessa tider med coronavirus så samlades man i brygglag samt höll avståndet mellan sig för att minimera smittspridning. Det visade sig gå bra och vi fick allt gjort som stod på listan.

Alla bryggor öppnade upp, dock några (1, 2 och 3) utan vatten. Detta på grund av att det var flera sönderfrusna kulventiler och kranar. De som fanns i förrådet tog slut och vi väntar på inköp och montering av fler.

Brygga fem är ny för säsongen och styrelsen tackar alla som ställt upp tidigare med att ta bort de gamla bommarna, ta emot den nya bryggan och att under städdagen flytta kättingar och sätta tillbaka bommar, samt spika trall med mera. Det gjorde att den nya bryggan blev klar för användning. Elen är en utestående fråga dock på grund av korroderad eldosa, vilket hoppas lösas under veckan.

Väl mött i hamnen under säsongen. Vi hoppas på en solig och varm båtsommar, med lagom med regn så att grönskan grönskar. 🙂

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Hamnen är öppen för säsongen

Ännu ett nytt datum för hamnens öppnande

På grund av isläget som är något annorlunda detta år, så behöver vi flytta på hamnens öppnande och vår städdag. Det är inte möjligt att genomföra detta som planerat i morgon, torsdag.

Efter besiktning i dag på morgonen (se bilder på webben) så kan vi bara konstatera att det inte lär gå att ha någon hamnöppning denna vecka överhuvudtaget. Vi har därför fattat beslut om att flytta hamnens öppnande till nästa helg. Dock så kommer vi att göra en ansatts på söndag att kunna ta bort bommarna på ena sidan av brygga 5.

Ny brygga 5

Nästa vecka på tisdag (26 maj) kommer den nya brygg 5. Vi hoppas att det ska vara så pass isfritt så att den kan läggas ut direkt i vattnet, bredvid den befintliga bryggan. För att det ska vara möjligt så tänker vi oss att på söndag 24 maj samlas vi för att ta bort bommarna på den ena sidan av den befintliga bryggan. Då kan den nya bryggan läggas långsides med den gamla.

För detta arbete behöver vi ett gäng med arbetsvilliga medlemmar. Vi tar emot anmälning till detta och du anmäler dig till vår hamnfogde Björn på mailadress bjoern.lundqvist@gmail.com. Arbetet leds av Björn och Kjell, vår kassör.

Tid: Söndag 24 maj, kl 16:00.

Hamnens öppnande

Hamnens öppnande kommer vi att lägga nästkommande helg på lördagen. Då gör vi alla de åtgärder som vi brukar göra med bryggorna och städar hamnplanen och stugan. Beroende på resultatet av arbetet med brygga 5 kommer detta också vara en punkt på agendan.

Ny tid: Lördag 30 maj, kl 10:00

Extra medlemsmöte

Då vi flyttar hamnens öppnande så flyttar vi också det extra medlemsmötet.

Ny tid: Lördag 30 maj, kl 09:30.

Väl mött till vårt arbete i hamnen.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Ännu ett nytt datum för hamnens öppnande

Nytt datum för Extra medlemsmöte + Hamnens öppnande

Pågrund av isläget i hamnen så behöver vi skjuta på tidpunkten för hamnens öppnande, och då skjuter vi också det extra medlemsmöte som var tänkt i samband med att vi träffas i hamnen.

Ny tid för extra medlemsmöte är Torsdag 21 maj, klockan 09:30.

Ny tid för hamnens öppnande är Torsdag 21 maj, klockan 10:00.

Väl mött i hamnen,
Styrelsen

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Nytt datum för Extra medlemsmöte + Hamnens öppnande

Kallelse till extra medlemsstämma

Härmed kallas du som medlem till en extra medlemsstämma. Det är en punkt att avhandla, nämligen frågan om ett tillägg till stadgarna om att inför så kallad associerande medlemsskap i föreningen. Beslut fattades på den ordinarie föreningsstämman om att bifalla förslaget från styrelsen. Då det är en förändring i stadgarna krävs det enligt den samma, två på varandra beslut, varav ett ska vara på en ordinarie medlemsstämma.

Tidpunkt för extra medlemsstämma: Lördag 2020-05-16, kl 09:00, i hamnen, i samband med hamnens öppnande.

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Kallelse till extra medlemsstämma

Vårbrev 2020

Hamnvänner! 

Trots en klart annorlunda vårvinter och vår så närmar sig en ny sommarsäsong i hamnen. Vi kan väl hoppas att sommaren blir bra och att en social distanserad båtfärd ut i skärgården kan vara möjlig. Förhoppningsvis är inte trängseln så stor där ute.

Föreningsstämman

Föreningsstämman avlöpte som vanligt bra, dock i annan form än vanligt. I år körde vi online då vi inte ville utsätta varandra för ökad smittspridning. Det var som vanligt antal medverkande; 15 stycken inklusive styrelsen. Som vanligt är det för lite tycker vi i styrelsen, men detta år kan vi förstå att aktuell situation kan ha påverkat. Dock fick vi se några medlemmar online som inte alltid är med fysiskt, vilket var roligt. 

Förutom de vanliga punkterna så diskuterades också ett förslag från styrelsen om en stadgeändring, med ett tillägg om så kallad associerad medlemskap. Föreningsstämman biföll förslaget, och då det rör sig om en stadgeändring så behöver frågan tas upp igen på ett extra medlemsmöte. Detta kommer att ske i anslutning till hamnens öppnande.

Vi bifogar dokumenten från stämman i samma brev som detta vårbrev. 

Projekt i hamnen – Ny brygga 5 

Utvecklingen av hamnen har diskuterats friskt de senare åren. Efter sensommarens genomförda medlemsundersökning, vilket presenterades med resultatet på föreningsstämman, så har styrelsen beslutat att lägga alla projekt rörande stuga och kaj vilande. 

Istället har vi beslutat att anskaffa en ny brygga 5. Detta då höstens besiktning visade att bryggan är i dåligt skick, beslutade styrelsen att förbereda för ett byte av brygga. Detta fastslogs på föreningsstämman och i skrivande stund så är detta arbete nu pågående.

Det kommer att behövas extra arbetshjälp under maj månad för att få iordning på bryggan. Det är extra viktigt då denna brygga innehåller få medlemmar. Vi ber bryggansvariga på brygga 1, 2, 3 och 4 att samla ihop en grupp med arbetsamma medlemmar som kan ställa upp när tillfälle kommer för detta. Det kommer mest troligt att ske veckan efter hamnens öppanden. Det innebär således att brygga 5 inte är öppen förrän den nya är på plats. 

Vill du personligen anmäla dig, gör då det genom att anmäla dig till hamnfogden Björn på mailadress; bjoern.lundqvist@gmail.com

Bilparkering

I vår kommer vi att få tydlig uppmärkning av parkeringsplatserna för bilar, då vi nu har skyltar, grisar och stolpar för att få det gjort. Var vänligt att se till att ni ställer er på plats mellan de P-märkta stolparna. 

Ekonomin och investeringar

Ekonomin i föreningen ser bra ut. Efter att vi hållit igen på utläggen under ett par år så har ekonomin återigen stärkts.

Städdagen

Vi står också inom kort inför städdag och hamnens öppnande vilket i år blir 
lördag 16 maj, kl 10:00 ~13:00.

Som vanliga ska vi förankra bryggorna till land, städa i hamnen, stugan och toaletten. Därtill ska vi som en extrapunkt i år, ta bort alla bommarna på brygga 5s långa bryggdelar. Detta då vi, som ovan beskrivet, ska byta bryggan. 

Bryggansvariga för 2020 är:

Brygga 1 – Peter Eriksson

Brygga 2 – Per Roslund

Brygga 3 – André Öberg

Brygga 4 – Pontus Johansson

Brygga 5 – <vakant>

Om det är så att ni har saker som måste fixas på er respektive brygga, då ska ni höra av er till ovan bryggansvarige, och så kan ni tillsammans inom brygga sköta om er brygga.

Under rådande omständigheter med coronavirusets framfart så uppmanar vi alla att säkerställa att man håller avstånd mellan varandra, även fast man arbetar tillsammans med olika aktiviteter kring hamnens öppnande. Känner ni er det minsta sjuk så stannar ni hemma. 

De som är riskgrupper vill vi stannar hemma för er säkerhets skull. Vi ser fram emot att se er i hamnen till sommaren och i skärgården, men inte nu på städdagen.

Extra medlemsmöte

Vi kommer att hålla ett extra medlemsmöte med anledning av styrelsen förslag om att införa så kallat associerat medlemskap vilket rör de som tidigare år varit hyresgäster. Införandet av detta är som ett tillägg till stadgarna, vilket vi hanterar som en stadgeändring. Förslaget bifölls i samband med föreningsstämman och enligt stadgarna behövs ett ytterligare möte för att besluta om detta.

Vi håller detta extra medlemsmöte i hamnen i samband med hamnens öppnande. Tid för det extra medlemsmötet är lördag 16 maj, kl 09:30-10:00, med en enda fråga att avhandla.

Tidpunkter i hamnen

Agendan för hamnen är som föregående år. 

Rampen

Vi har nu kört med bom för sjösättningsrampen under åtta somrar. Det fungerar i stort bra, dock är det så att bommen många gånger står öppen. Ser ni att bommen är öppen och ingen håller på i närheten med t ex sjösättning, så stäng och lås den. Det visar sig också att koden till bommen verkar sprida sig utanför den krets som betalat för att få sjösätta eller är medlem. Håll koden för er själva är ni snälla.

De som är medlemmar får naturligtvis använda rampen som vanligt. De övriga som vill använda rampen för sjösättning och upptagning får gärna göra så, efter att ha blivit medlem i föreningen, så kallat rampmedlemskap. Detta görs genom att anmäla sig till vakten eller till någon i styrelsen. Pris är SEK 350:- per säsong, vilket från i år kan betalas via swisch.

Kod till låset för sommaren 2020 är: 6928

Hyra ut eller sälja sin plats

Om man vill sälja sin plats gör man det på den öppna marknaden, d v s man finner sin köpare på lämpligt sätt och gör upp köpet med denne. Anmälan om att man sålt sin plats skall göras till kassören som kommer att uppdatera medlemsregistret och skriva ut nytt andelsbevis. Har man inte meddelat försäljning är man fortsatt medlem och ansvarig för platsen. Säkerställ således att meddelande gått fram.

Vill man hyra ut platsen då man kanske inte använder den en sommar, går det bra och man gör det till den man finner som lämplig. Ansvaret för platsen med bland annat kostnader och vakt har man dock alltid som medlem.

Vakt

Påminner även som vanligt om vakten i hamnen. Förra året var det lågt antal som missat sin vakt. Mycket bra! Om man vill leja bort vakten är det viktigt att säkerställa att det är en trovärdig ersättare som tar vakten. Vi i styrelsen tillsammans med andra hamnar i Luleå har en lista på ”kvalitetssäkrade” personer som vi rekommenderar. Vakten till midsommar har vi som tidigare år hyrt in.

Rekommenderade vakter finner du HÄR.

Missad vakt debiteras enligt föreningsstämman med SEK 1.500:-.

Har ni som medlem någon ungdom som gärna vill vara med på listan över rekommenderade vakter, så hör av er till ordförande. Minimiålder är 15 år, och vi gör ett personligt möte i hamnen med alla som finns på listan.

Vakten är mellan 21:00 och 06:00. Nyckel hämtas som vanligt på Coop Bergnäset, och återlämnas i deras brevlåda på baksidan (ej att sammanblanda med pizza-restaurangens brevlåda), alternativt i kassan när de har öppet.

Vaktlistan för 2020 ser du HÄR.

Avslutningsvis önskar vi er en trevlig båtsommar och så syns vi till städdagen och i hamnen under sommaren. Hälsar styrelsen genom

Matts Rehnström
Eder ordförande (matts.rehnstrom@gmail.com)

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för Vårbrev 2020

>>> Påminnelse om och förändring av föreningsstämma <<<

På grund av det rådande läget i världen så har styrelsen i Bergnäsets hamnförening fattat beslut om att genomföra föreningsstämman på planerad tid, dock med byte av plats. Det blir inget fysiskt möte utan mötet kommer att hållas över Internet.

Några av er är redan vana att mötas över nätet, medan andra aldrig gjort det tidigare. 
Vi vet att vissa kanske kan känna att det är svårt att vara med om det inte är fysiskt. Om du känner att du är osäker på tekniken så har vi gjort några beskrivningar för dig. 

Vi har gjort vad vi kan för att du enkelt ska kunna att vara med. Enda begränsningen är väl då om man inte har en smart telefon, en läsplatta eller en dator, eller inte Internetkoppling.

Nedan beskriver vi hur du gör för att medverka. Du kan medverka via dator, läsplatta eller smart telefon, vilket beskrivs i de olika videos vi har spelat in.

Jag vill vara med via smart telefon eller läsplatta: 
https://vimeo.com/399607828/503ee18a37

Jag vill vara med via Mac dator: 
https://vimeo.com/399624088/03179b9adc

Jag vill vara med via Windows dator (PC): 
https://vimeo.com/399624220/10f29218e9
Kort instruktion om hur man interagerar under mötet, visat från läsplatta: 
https://vimeo.com/399623874/389d60217e
————————–
Länken till mötet är: https://zoom.us/j/9705285261

Mötets ID: 970 528 5261
————————–

Vi kommer att finnas tillgängliga från 18:30 i mötesrummet. Själva mötet startar 19:00, så det ger er 30 minuter att kontrollera att anslutningen fungerar och hälsa på de andra deltagarna.

Uppdaterad kallelse

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 24 mars 2020 kl 19.00 via Internet på länk https://zoom.us/j/9705285261
Verksamhetsberättelse för 2019 bifogas denna kallelse. 

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
 10. Redovisning av pågående projekt (ny vaktstuga, kaj och bryggor)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Diskussion om stadgeändring rörande associerande medlemmar*
 16. Övriga ärenden

När: Tisdag den 24 mars 2019, kl 19.00
Plats: Via Internet på länk https://zoom.us/j/9705285261

Välkomna!
Styrelsen

Verksamhetsberättelse

Publicerat i Aktuellt | Kommentarer inaktiverade för >>> Påminnelse om och förändring av föreningsstämma <<<

Kallelse till föreningsstämma 2020

Kallelse till föreningsstämma

Medlemmarna i Bergnäsets hamnförening kallas härmed till årsmöte tisdagen den 24 mars 2020 kl 19.00 i BAIKs lokaler sydväst om Bergskolan.
Verksamhetsberättelse för 2019 bifogas denna kallelse. 

Dagordning för mötet (*=utöver stadgarna):

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Godkännande av röstlängd
 3. Val av justeringsmän
 4. Frågan om stämmans utlysande
 5. Fastställande av dagordningen
 6. Styrelsens årsredovisning och revision
 7. Beslut om fastställande av resultat och balansräkning
 8. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna
 9. Beslut om arvode till styrelseledamöterna och revisorerna  
 10. Redovisning av pågående projekt (ny vaktstuga, kaj och bryggor)*
 11. Medlemsavgift och arbetsplikt
 12. Budget
 13. Val av styrelseledamöterna och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och ev revisorssuppleanter
 15. Diskussion om stadgeändring rörande associerande medlemmar*
 16. Övriga ärenden

När: Tisdag den 24 mars 2019, kl 19.00
Plats: Bergnäsets AIKs lokaler vid Bergskolan, Bergnäset

Välkomna!
Styrelsen

Verksamhetsberättelse

Publicerat i Aktuellt | Lämna en kommentar